IDEA

13 września 2023

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

rozpoczynamy zapisy chętnych do udziału w Warsztatach Umiejętności Rodzicielskich, które kierowane są do trzech grup:

 

Gr. I. Warsztaty dla rodziców dzieci małych - żłobkowych i przedszkolnych.

Gr. II. Warsztaty dla rodziców dzieci szkolnych.

Gr. III. Warsztaty dla rodziców nastolatków.

 

Tematyka warsztatów został dostosowana do potrzeb rozwojowych i poznawczo-emocjonalnych dzieci w określonym wieku, przykładowo:

Gr. I

- trudności separacyjne z rodzicem,

- trudności adaptacyjne w żłobku/przedszkolu,

- skoki rozwojowe,

- bunt,

- problemy w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami,

- lęki,

- itp.

Gr. II

- trudności w relacjach rówieśniczych,

- lęki i fobie,

- niskie poczucie własnej wartości dziecka,

- wycofanie,

- problemy z dyscypliną i wypełnianiem obowiązków,

- problemy z nadużywaniem komputera/telefonu,

- problemy z koncentracją uwagi i nadpobudliwością,

- itp.

Gr. III

- trudności w relacjach rówieśniczych,

- częste wchodzenie w konflikty,

- niskie poczucie własnej wartości bądź odwrotnie omnipotentność,

- problemy z samoakceptacją,

- wyraźne zmiany nastroju (często skrajne),

- problemy z koncentracją, uwagą i skupieniem się,

- problemy w szkole, spadek aktywności szkolnej, wagarowanie, obniżenie ocen,

- sięganie po używki (alkohol, narkotyki, dopalacze, nikotynę),

- problemy z odżywianiem (np. nadmierna dbałość o sylwetkę i restrykcyjna dieta, które mogą doprowadzić do rozwinięcia się anoreksji lub bulimii),

- zaniechanie kontynuowania dotychczasowych pasji, zainteresowań i wykonywania ulubionych czynności,

- wyraźna impulsywność, w tym zachowania agresywne i przemocowe (w domu rodzinnym, w środowisku szkolnym).

 

Warsztaty starują od października i odbywać się będą 2 razy w miesiącu, we czwartki w godzinach popołudniowych.

Terminy warsztatów: 12X, 26 X, 9 XI, 23 XI, 7XII, 21 XII, 11 I, 25 I, 8 II.

 

Jeden warsztat trwa 90min. i kosztuje 150zł od osoby. Wskazane, lecz nie obowiązkowe, by rodzice wspólnie uczęszczali na warsztaty.

 

Godziny rozpoczęcia spotkania poszczególnych grup warsztatowych:

Gr. I 16.00 – 17.30

Gr. II 17.45 - 19.15

Gr. III 19.30 – 21.00

 

Zapraszamy do kontaktu:)

 

IDEA

Centrum psychoterapeutyczno – rozwojowe

dla dzieci, młodzieży i rodziców.

 

 

 

e-mail: centrum.idea@op.pl

tel. 663 430 340

   Wielospecjalistyczne centrum

    diagnozy, terapii i rozwoju

    dla dzieci, młodzieży i rodzin

IDEA

Kraków - Stare Podgórze

ul: Kalwaryjska 16 lu 5

(w pasażu)