Na czym polega terapia neurologopedyczna – Kraków

 

Uzyskanie równowagi mięśniowej obszaru ustno-twarzowego oraz prawidłowej pracy nerwów czaszkowych należą do głównych zadań neurologopedy dziecięcego. Kompleksowa terapia neurologopedyczna polega m.in. na stymulacji procesów poznawczych (wzrok, słuch, dotyk), ćwiczeniu pamięci i orientacji przestrzennej, koncentracji oraz na stymulacji nadawania i odbierania mowy. W tym celu stosuje się ciągłe nazywanie otaczających dziecko przedmiotów, powtarzanie, dialogowanie i ćwiczenie mowy opowieściowej. Co najważniejsze, metody terapeutyczne w Centrum IDEA Kraków dobierane są indywidualne, zgodnie z ograniczeniami, potrzebami i możliwościami Twojego dziecka.

 

Wybierz kompleksowe wsparcie w pracy nad zaburzeniami mowy i języka, korzystając z pomocy wykwalifikowanego neurologopedy dziecięcego z Centrum IDEA w Krakowie. Zadbaj o prawidłowy rozwój Twojego dziecka w każdym aspekcie życia.

Kiedy należy udać się z dzieckiem do neurologopedy?

 

Umów się na wizytę do neurologopedy dziecięcego, jeśli Twoje dziecko urodziło się przedwcześnie, było karmione sondą lub spędziło dużo czasu w inkubatorze. Czynniki ryzyka zaburzeń mowy mogą bowiem pojawić się już w trakcie ciąży lub porodu. Neurologopeda dziecięcy diagnozuje niemowlęta z zaburzeniami czynności prymarnych (połykania i oddychania), prowadzi konsultacje z zakresu zaburzeń ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera, afazji dziecięcej oraz mózgowego porażenia dziecięcego. Wspiera ponadto dzieci i młodzież z zaburzeniami neurologicznymi i wadami genetycznymi (m.in. z zespołem Downa, rozszczepem wargi lub podniebienia).

 

Warto udać się do neurologopedy również z dzieckiem, które ma stwierdzoną dysleksją rozwojową, w tym problemy z czytaniem (dysleksja), pisaniem (dysgrafia, dysortografia) lub liczeniem (dyskalkulia).

Neurologopeda dziecięcy prowadzi także terapię osób z niepłynnością mówienia (jąkanie, giełkot)

Czym zajmuje się neurologopeda dziecięcy?

 

Podczas pierwszej wizyty, doświadczony neurologopeda dziecięcy zdiagnozuje zaburzenia mowy i języka na podstawie specjalistycznych testów. Oceni stopień oraz obszar występowania problemu, opierając się na wywiadzie z rodzicami, a następnie rozpocznie odpowiednią terapię. Wśród nowoczesnych metod terapeutycznych, zastosowanie w neurologopedii mają najczęściej masaż logopedyczny, ćwiczenia głosowe i oddechowe, ćwiczenia pionizacji języka oraz stymulujące wrażliwość słuchową. Na szczególną uwagę zasługują również terapie audytywno-werbalna, miofunkcjonalna oraz z elementami integracji sensorycznej. Pamiętaj, że im wcześniej Twoje dziecko rozpocznie terapię, tym większe szanse na uzyskanie satysfakcjonujących rezultatów.

 

Warto wiedzieć, że neurologopeda przyjmuje zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Za rozwojowe zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego u dzieci mogą odpowiadać czynniki genetyczne, zakaźne, fizyczne, chemiczne i środowiskowe, oddziałujące na płód w czasie ciąży. U osób dorosłych uszkodzenia centralnego układu nerwowego powstają najczęściej w wyniku udarów mózgu, stanów zapalnych struktur mózgowych, nowotworów lub urazów czaszkowo-mózgowych.

Zastanawiasz się, kim jest neurologopeda dziecięcy i w jaki sposób może pomóc Twojemu dziecku? Neurologopeda jest specjalistą w zakresie logopedii z dodatkową specjalizacją neurologopedyczną. Diagnozuje zatem zaburzenia mowy i języka, które wynikają z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (OUN), na który składają się mózg i rdzeń kręgowy. Jeśli Twoje dziecko ma problemy z prawidłowym ssaniem, gryzieniem, połykaniem i mówieniem, nie wypowiedziało jeszcze pierwszych słów, choć ma ponad 12 miesięcy, nie utrzymuje z Tobą kontaktu wzrokowego lub nie reaguje na swoje imię, nie ma czasu do stracenia! Umów się na pierwszą wizytę do neurologopedy dziecięcego.

 

Specjaliści Centrum IDEA Kraków zajmują się diagnozowaniem, prowadzeniem terapii i warsztatów rozwojowych dla dzieci, młodzieży, a także rodziców. Odkryj kompleksowe wsparcie całej rodziny w najtrudniejszych chwilach.

neurologopeda dla dzieci kraków

Neurologopeda dziecięcy Kraków

e-mail: centrum.idea@op.pl

tel. 663 430 340

   Wielospecjalistyczne centrum

    diagnozy, terapii i rozwoju

    dla dzieci, młodzieży i rodzin

IDEA

Kraków - Stare Podgórze

ul: Kalwaryjska 16 lu 5

(w pasażu)