tomatis Kraków

Jeśli Twoje dziecko ma problemy z koncentracją, mową, uczeniem się oraz rozumieniem norm społecznych, umów się na konsultację z terapeutą pedagogicznym w Centrum IDEA Kraków i dowiedz się, czym są zaburzenia uwagi słuchowej. Doświadczony psycholog dziecięcy pomoże znaleźć przyczynę kłopotów, postawi odpowiednią diagnozę i nakreśli plan terapeutyczny, dzięki któremu Twoje dziecko będzie mogło pracować nad rozwojem kompetencji słuchowych, komunikacyjnych i społecznych w bezpiecznych i przyjaznych warunkach, pod okiem wykwalifikowanych specjalistów.

 

Jedną z form łagodzenia objawów zaburzeń uwagi słuchowej jest Metoda Tomatisa, opracowana w latach 50. XX wieku przez Alfreda Tomatisa (1920-2001). Francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra zajmował się zależnościami pomiędzy słyszeniem, słuchaniem a tworzeniem głosu i produkcją mowy. Na podstawie przeprowadzonych badań, Tomatis sformułował prawa, zgodnie z którymi prawidłowe kontrolowanie własnego głosu, wymaga umiejętności słuchania samego siebie. Dzisiaj z Metody Tomatisa korzystają specjaliści z całego świata. Tomatis może stanowić część terapii pedagogicznej lub psychologicznej, prowadzonej przez terapeutę pedagogicznego lub psychologa.

 

Objawy zaburzeń uwagi słuchowej – Tomatis Kraków

Metoda Tomatisa, zwana treningiem uwagi słuchowej, stymulacją słuchową lub treningiem audio-psycho-lingwistycznym, wspomaga funkcję słuchową człowieka, poprawiając koncentrację, jakość uczenia się, zdolności językowe i komunikacyjne. Tomatis zwiększa również kreatywność i wspiera w poprawie jakości zachowań społecznych. Przynosi efekty w przypadku dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zastanawiasz się, kiedy udać się po poradę do psychologa dziecięcego? Zwróć uwagę na objawy zaburzeń uwagi słuchowej u dziecka, w tym zwłaszcza na:

 

 • problemy z koncentracją,

 • nadwrażliwość na dźwięki,

 • błędne interpretowanie pytań,

 • konieczność powtarzania poleceń,

 • mylenie podobnie brzmiących słów,

 • trudności z czytaniem i pisaniem, również na niewyraźne pismo,

 • monotonny głos i ubogie słownictwo,

 • niemuzykalność,

 • problemy z koordynacją ruchową i brak chęci do uprawiania sportu,

 • mylenie stron lewej i prawej,

 • nadaktywność, nadwrażliwość emocjonalna,

 • tendencje depresyjne, zmęczenie i brak wiary w siebie,

 • nieśmiałość, drażliwość, wycofanie.

 •  

Metoda Tomatisa pomaga dzieciom i dorosłym lepiej funkcjonować – rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze – dzięki specyficznemu przetwarzaniu muzyki i głosu. Seanse słuchowe dostosowane są do indywidualnych potrzeb, na podstawie testów uwagi słuchowej i wywiadu.

 

Na czym polega Metoda Tomatisa?

Metoda Tomatisa polega na słuchaniu przez specjalne słuchawki odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego. Dźwięki podawane są do uszu i mózgu drogą powietrzną oraz kostną. Słuchawka kostna umieszczona jest na pałąku i dotyka czubka głowy pacjenta. Mózg otrzymuje w ten sposób najpierw ostrzeżenie (w postaci drgań drogą kostną) o nadchodzącym dźwięku, a następnie ucho go odbiera, co ułatwia analizę przekazywanych informacji. Terapia pedagogiczna z wykorzystaniem Metody Tomatisa obejmuje zwykle od 60 do 120 seansów 30-minutowych, przeprowadzanych najczęściej w trzech sesjach.

 

Czy Tomatis jest skuteczny?

Metoda Tomatisa może stanowić element terapii pedagogicznej, której celem jest usuwanie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się, a także stworzenie dziecku możliwości do wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego, stymulowanie funkcji percepcyjno-motorycznych, wyrównywanie braków w umiejętnościach i wiedzy. Tomatis przynosi satysfakcjonujące rezultaty również w pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi.

 

Dla kogo jest Tomatis w Centrum IDEA Kraków?

Metoda Tomatisa sprawdza się nie tylko w terapii dzieci z problemami szkolnymi. W przypadku osób dorosłych, Tomatis w Centrum IDEA Kraków wspiera leczenie depresji, wspomaga przyswajanie języków obcych oraz kształcenie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych. Metodę Tomatisa z powodzeniem wykorzystują również muzycy, wokaliści i aktorzy. Korzyści, płynące z zastosowania Metody Tomatisa, dotyczą pośrednio tzw. zysków psychologicznych, w tym wzrostu pewności siebie, poziomu energii, motywacji, jasności umysłu i lepszego samopoczucia.

Metoda Tomatisa Kraków

e-mail: centrum.idea@op.pl

tel. 663 430 340

   Wielospecjalistyczne centrum

    diagnozy, terapii i rozwoju

    dla dzieci, młodzieży i rodzin

IDEA

Kraków - Stare Podgórze

ul: Kalwaryjska 16 lu 5

(w pasażu)