Psychiatra dziecięcy Kraków – metody leczenia

Leczenie zaburzeń i chorób psychicznych u dzieci i młodzieży to złożony proces terapeutyczny, oparty o indywidualnie opracowany z lekarzem psychiatrą plan uwzględniający leczenie psychiatryczne, leczenie farmakologiczne, poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię. Do najskuteczniejszych form psychoterapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonych w Centrum IDEA Kraków, należą:

 

 • psychoedukacja – zdobycie informacji na temat zdiagnozowanego schorzenia, zapoznanie się z jego przyczynami i możliwymi objawami pomaga zrozumieć chorobę, a także ułatwić dziecku i opiekunom pogodzenie się z nią, zwiększając skuteczność terapii,

 • psychoterapia indywidualna – cykl spotkań dziecka z psychoterapeutą,

 • terapia grupowa – cykl spotkań dziecka z psychoterapeutą oraz grupą rówieśników, zmagających się z podobnymi problemami, stosowana i rekomendowana zwłaszcza przy leczeniu fobii społecznej,

 • terapia rodzinna – cykl spotkań dziecka z psychoterapeutą oraz rodzicami,

 • techniki relaksacyjne – w tym ćwiczenia oddechowe, stosowane wspierająco w zaburzeniach lękowych i napadach paniki,

 • trening umiejętności społecznych (TUS) – stosowany wraz z treningiem asertywności, pomocny w leczeniu fobii społecznej.

 

Zadbaj o kompleksowe wsparcie zdrowia psychicznego Twojego dziecka, decydując się na wizytę u doświadczonego lekarza psychiatry dziecięcego w Centrum IDEA Kraków.

Jak przebiega wizyta u lekarza psychiatry dziecięcego?

Zgłoś się do lekarza psychiatry z dzieckiem, jeśli zauważysz niepokojące objawy i podejrzewasz wystąpienie zaburzeń psychicznych. Pierwsza konsultacja u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży w Centrum IDEA Kraków to zapoznawcze spotkanie rodziców ze specjalistą bez dziecka, chyba że jest to nastolatek. Wizyta trwa ok. 50 minut i polega przede wszystkim na szczerej rozmowie z lekarzem.

 

Przygotuj się na to, że psychiatra dziecięcy zaproponuje jeszcze co najmniej dwie tego typu konsultacje, podczas których padną kolejno pytania m.in. o powód wizyty, rozwój dziecka we wczesnym okresie życia oraz przebieg ciąży, przebyte choroby, zainteresowania, zachowanie dziecka wśród rówieśników, naukę oraz cechy charakteru i temperament. Lekarz psychiatra porozmawia również z Twoim dzieckiem, poddając pod obserwację jego zachowanie. Cykl spotkań pozwoli psychiatrze poznać pełną sytuację, w której znalazło się Twoje dziecko, postawić diagnozę i zaplanować dalsze kroki, w tym dodatkowe badania.

 

Na konsultację z psychiatrą dziecięcym warto zabrać ze sobą dokumentację medyczną dziecka, w tym historię choroby oraz pisemne opinie innych lekarzy i nauczycieli. Pamiętaj, że odpowiednie przygotowanie się do wizyty u psychiatry dziecięcego umożliwi lekarzowi wybór najlepszej metody leczenia.

 

Obok diagnozy medycznej – psychiatrycznej, specjaliści Centrum IDEA w Krakowie prowadzą kompleksową diagnostykę psychologiczną dzieci i młodzieży, która obejmuje badanie zdolności poznawczych z oceną poziomu inteligencji, funkcji wykonawczych, ocenę umiejętności psychomotorycznych, kompetencji społeczno-emocjonalnych i umiejętności szkolnych. Najnowsze narzędzia psychometryczne pozwalają psychiatrom Centrum IDEA Kraków określić dodatkowo mocne i słabe strony dziecka.

Rodzaje zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Najczęstsze zaburzenia zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży, występujące w stopniu wymagającym profesjonalnej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, to:

 

 • całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Aspergera),

 • ADHD i zaburzenia hiperkinetyczne,

 • mieszane zaburzenia rozwojowe,

 • zaburzenia zachowania,

 • zaburzenia emocjonalne,

 • zaburzenia psychotyczne (schizofrenia, zaburzenia schizotypowe),

 • depresja i zaburzenia lękowe, związane ze stresem,

 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia),

 • zespół natręctw,

 • zaburzenia psychosomatyczne.

 

Jeśli zauważysz u swojego dziecka ataki histerii, fobie, ataki paniki, częste dolegliwości somatyczne, np. bóle głowy i brzucha, samookaleczenia, zaburzenia pamięci, zaburzenia snu i moczenie nocne, zwróć się po pomoc do specjalisty. Psychiatra młodzieży i dzieci w Centrum Idea Kraków to osoba, która pomoże Ci również w przypadku występowania u dziecka problemów z zachowaniem w szkole, agresją, nałogami i łamaniem prawa.

Kim jest psychiatra dziecięcy?

Psychiatra dziecięcy jest lekarzem medycyny, który ukończył specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży. Zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń oraz chorób psychicznych wieku rozwojowego, w tym całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).

 

Psychiatra dzieci i młodzieży ma uprawnienia do wystawiania recept i skierowań na dodatkowe badania diagnostyczne, psychoterapię lub pobyt w szpitalu. Wywiad z rodzicami na temat rozwoju dziecka pozwala psychiatrze dziecięcemu uzyskać pełny obraz sytuacji, w której znalazł się mały pacjent, zanim rozpocznie się proces badań.

 

Zastanawiasz się, co diagnozuje psychiatra dziecięcy? Specjalista pomoże ustalić, czy Twoje dziecko zmaga się np. z zaburzeniami nastroju, depresją, stanami lękowymi, schizofrenią, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi lub zaburzeniami odżywiania. Sprawdź, jakie zaburzenia i choroby psychiczne dotykają dzieci najczęściej i w porę zareaguj na pierwsze objawy.

Psychiatra dzieci i młodzieży Kraków

Dzieci i młodzież, podobnie jak dorośli, zmagają się z problemami, chorobami i zaburzeniami o podłożu psychicznym. Bez pomocy specjalisty bardzo trudno im wówczas poradzić sobie z codziennymi obowiązkami, nauką i kontaktami z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi.

 

Zastanawiasz się, kiedy udać się z dzieckiem do psychiatry? Na jakie objawy zwrócić uwagę? Kim jest psychiatra dziecięcy i jakie metody leczenia stosuje?

 

W Centrum Idea Kraków znajdziesz wsparcie specjalistów, którzy kompleksowo zajmują się diagnozą i leczeniem dzieci oraz nastolatków, u których rodzice zauważyli obniżenie nastroju, agresję, samookaleczenia i znaczne pogorszenie jakości życia, w tym trudności z przystosowaniem się do norm społecznych. Nie lekceważ pierwszych sygnałów, za sprawą których Twoje dziecko woła o pomoc. Zacznij od szczerej rozmowy i jak najszybciej umów się na wizytę do psychiatry dziecięcego.

Psychiatra dzieci i młodzieży Kraków

e-mail: centrum.idea@op.pl

tel. 663 430 340

   Wielospecjalistyczne centrum

    diagnozy, terapii i rozwoju

    dla dzieci, młodzieży i rodzin

IDEA

Kraków - Stare Podgórze

ul: Kalwaryjska 16 lu 5

(w pasażu)