Skontaktuj się

Wróć

Psychoterapia rodzinna jest formą pomocy psychologicznej dla rodzin. Służy wspieraniu rodziców zmagających się z problemami wychowawczymi, szukaniu sposobów rozwiązywania konfliktów lub szukaniu sposobów na ustabilizowanie sytuacji, gdy któryś z członków rodziny ma problemy psychiczne.

 

Problemy rodzinne nie ograniczają się tylko do patologii o podłożu społecznym. Niekorzystne zjawiska objawiające się w zachowaniu dzieci lub konflikty mogą wynikać z konkretnych modelów wychowawczych, a także braku równowagi w kwestii podziału ról i obowiązków.

 

Na funkcjonowanie rodziny wpływa wiele czynników, a problemy z komunikacją czy brak zrozumienia sprzyjają powstawaniu konfliktów, czasem również konfliktów nieuświadomionych. Wszelkie napięcia i nierozwiązane problemy mogą uwidaczniać się w zachowaniu dziecka, nastolatka, a także opiekunów. Unikanie konfrontacji lub nierozmawianie o trudnościach mogą odbijać się również na dorosłym życiu
i ujawniać w negatywnej formie.

 

Jeżeli samodzielne rozpracowanie problematycznych
kwestii jest utrudnione lub niemożliwe, właśnie
psychoterapia rodzin stanowi
zalecane rozwiązanie.

Terapia rodzinna

terapia rodzinna Kraków

e-mail: centrum.idea@op.pl

tel. 663 430 340

   Wielospecjalistyczne centrum

    diagnozy, terapii i rozwoju

    dla dzieci, młodzieży i rodzin

IDEA

Kraków - Stare Podgórze

ul: Kalwaryjska 16 lu 5

(w pasażu)