Rola rodzica w terapii psychologicznej nastolatka

 

Udzielana nastolatkowi pomoc psychologiczna wiąże się najczęściej z podjęciem psychoterapii indywidualnej lub grupowej, skierowaniem na konsultację z lekarzem psychiatrą, przekierowaniem nastolatka na leczenie stacjonarne lub ambulatoryjne w szpitalu. Jedną z form wsparcia, jaką rodzice mogą okazać nastolatkowi po pierwszych konsultacjach ze specjalistą, jest udział w warsztatach dla rodziców lub podjęcie terapii rodzinnej. Zaangażowanie rodziców ma ogromne znaczenie i może zaważyć na sukcesie procesu terapeutycznego, w którym uczestniczy nastolatek. Stała współpraca ze specjalistą pomaga wypracować długotrwałą zmianę samopoczucia i zachowania dorastającego pacjenta.

 

Na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że to właśnie rodzice mają największy wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. W trakcie dorastania jako pierwsi zauważają istotne zmiany, problemy i cierpienie pociechy. Ich rolą jest udzielanie wsparcia nastolatkowi w najtrudniejszych momentach życia, zwłaszcza w trakcie podjętej terapii psychologicznej. Oparta na zaufaniu komunikacja z psychologiem młodzieżowym, stanowi punkt wyjścia do kontynuowania leczenia poza gabinetem, umożliwiając rodzicom przezwyciężenie problemów, z którymi dziecko boryka się w codziennych sytuacjach społecznych. Zadbaj o zdrowie, bezpieczeństwo i szczęśliwe dorastanie Twojego dziecka, reagując na pierwsze oznaki problemów emocjonalnych lub społecznych.

 

Umów się na wizytę w Centrum IDEA Kraków i sprawdź, jak dobry psycholog młodzieży identyfikuje często złożone podłoże problemów, dobiera odpowiednie formy terapii i przywraca nastolatkowi radość z życia!

Jak wygląda pierwsza wizyta nastolatka u psychologa młodzieży?

 

Zastanawiasz się, jak wygląda pierwsza wizyta u psychologa młodzieży? Jeśli dziecko nie jest jeszcze pełnoletnie, podczas wstępnej konsultacji ze specjalistą, która trwa 50 minut, powinni towarzyszyć mu rodzice, najlepiej obydwoje. Przygotuj się na szereg wnikliwych pytań, dotyczących Waszej sytuacji rodzinnej oraz problemów, z którymi boryka się nastolatek. Kluczowe dla specjalisty będą nie tylko Twoje spostrzeżenia, ale również informacje na temat przebytych chorób oraz wcześniejszego korzystania dziecka z pomocy psychiatrycznej, psychologicznej lub psychoterapeutycznej. Następnie w gabinecie psychologa młodzieżowego zostaje sam nastolatek.

 

Szczera rozmowa ze specjalistą ułatwi postawienie właściwej diagnozy i umożliwi rozpoczęcie leczenia. W praktyce pogłębiony wywiad oraz rozpoznanie sfer problemowych najczęściej obejmują 3-4 spotkania z psychologiem dla młodzieży. Kolejne sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu, o stałych porach. Czas trwania jednej sesji wynosi 50 minut, natomiast długość terapii zależy od postawionej przez eksperta diagnozy i potrzeb dojrzewającego pacjenta. Pamiętaj, że psychoterapia młodzieży ma charakter indywidualny. Formy wsparcia zostaną zatem jak najlepiej dopasowane do Twojego dziecka.

Kiedy nastolatkowi potrzebny jest psycholog młodzieżowy?

 

Warto udać się z nastolatkiem do psychologa młodzieżowego, gdy zauważysz długotrwałe obniżenie lub nagłe zmiany nastroju dziecka, w tym drażliwość i impulsywność. Powodem do niepokoju może być również wycofanie nastolatka z relacji społecznych, zwłaszcza brak kontaktu z rówieśnikami oraz rezygnacja z dotychczasowych pasji. Zaburzenia snu i odżywiania się, brak energii do wstawania z łóżka, niska samoocena, problemy z koncentracją i zaniedbanie higieny osobistej powinny stać się z kolei sygnałami alarmowymi do bezzwłocznego działania. Reaguj, gdy problemom natury emocjonalnej, zaczynają towarzyszyć objawy somatyczne, np. częste bóle głowy i brzucha.

 

Wołaniem nastolatka o pomoc psychologiczną są również zachowania autodestrukcyjne, w tym: samookaleczenie się, zażywanie substancji psychoaktywnych oraz myśli samobójcze i ich przejawy. Pamiętaj, że dziecko najczęściej nie jest w stanie poradzić sobie samodzielne z przewlekłym stresem, lękiem, utratą bliskiej osoby, poczuciem pustki, przygnębieniem, smutkiem, a zwłaszcza z depresją. Dobry psycholog młodzieżowy z Centrum IDEA w Krakowie potrafi dotrzeć do istoty problemu – znaleźć przyczynę zaburzeń natury psychicznej i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Zastanawiasz się, kiedy nastolatkowi potrzebny jest psycholog młodzieżowy? Burzliwe przemiany w życiu młodego człowieka zachodzą najczęściej pomiędzy 12. a 18. rokiem życia. Jeśli zachowanie Twojego dziecka wzbudza niepokój, warto umówić się na pierwszą konsultację ze specjalistą. W Centrum IDEA Kraków znajdziesz doświadczonych psychologów młodzieży i lekarzy psychiatrów, którzy w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze wysłuchają Ciebie i Twoje dziecko, starając się dotrzeć do istoty problemu.

 

Dobry psycholog dla młodzieży buduje więzi, oparte na dialogu i zaufaniu. Nie tylko z nastolatkiem, ale również z rodzicami. Podczas trzech pierwszych spotkań specjalista zapoznaje się ze zgłaszanymi problemami, ustala cele pracy terapeutycznej, a także okres trwania psychoterapii, jeśli rzeczywiście jest potrzebna. Cykl spotkań z psychoterapeutą pozwala nastolatkowi uporać się z emocjami, fobiami społecznymi, traumatycznymi przeżyciami, a w konsekwencji lepiej poznać i zaakceptować siebie.

 

Pamiętaj, że głównym celem psychoterapii dla młodzieży jest znaczna poprawa jakości życia nastolatka, wynikająca z wprowadzenia zmian w problemowych obszarach jego funkcjonowania. Nastolatek, który ukończył 18 lat, może zgłosić się na terapię sam, choć zaangażowanie rodziców w proces leczenia jest bezcenne.

Dobry psycholog dla młodzieży – Centrum IDEA Kraków

e-mail: centrum.idea@op.pl

tel. 663 430 340

   Wielospecjalistyczne centrum

    diagnozy, terapii i rozwoju

    dla dzieci, młodzieży i rodzin

IDEA

Kraków - Stare Podgórze

ul: Kalwaryjska 16 lu 5

(w pasażu)