Ostatnia sesja to podsumowanie, postawienie diagnozy i ewentualne podjęcie decyzji o terapii. Podczas tego spotkania psycholog dzieli się z rodzicami swoimi hipotezami
oraz obserwacjami. Tu także odbywa się rozmowa dotycząca wskazówek oraz zaleceń terapeutycznych najlepszych dla rozwoju dziecka oraz rozwiązania
zgłaszanego problemu.

Skontaktuj się

Wróć

Pierwsza konsultacja i rozpoznanie sfer problemowych obejmuje (najczęściej) 3-4 spotkania.

 

Na pierwszym spotkaniu przeprowadzany jest dokładny wywiad dotyczący rozwoju dziecka i zgłaszanej trudności. Na to spotkanie przychodzą rodzice (koniecznie oboje) bez dziecka - chyba że jest to nastolatek.

 

Druga sesja to spotkanie, w którym uczestniczy psycholog dziecięcy i dziecko/nastolatek. Ta sesja ma na celu poznanie się dziecka/nastolatka z psychologiem i zbudowanie poczucia bezpieczeństwa. Kontakt psychologa z dzieckiem opiera się głównie na zabawie/rozmowie dostosowanej do wieku dziecka/nastolatka. Niekiedy w celu dokładnego poznania trudności potrzebne jest drugie spotkanie z dzieckiem/nastolatkiem, rodzicem, lub całą rodziną.

 

Pierwsza konsultacja

u psychoterapeuty
dzieci i młodzieży

e-mail: centrum.idea@op.pl

tel. 663 430 340

   Wielospecjalistyczne centrum

    diagnozy, terapii i rozwoju

    dla dzieci, młodzieży i rodzin

IDEA

Kraków - Stare Podgórze

ul: Kalwaryjska 16 lu 5

(w pasażu)