TUS, czyli trening Umiejętności społecznych pod okiem doświadczonego psychoterapeuty w Centrum IDEA Kraków, jest odpowiednią formą psychoterapii dla wszystkich dzieci i osób dorosłych, które mają trudności w funkcjonowaniu społecznym, w tym problemy z nieśmiałością, nawiązywaniem kontaktów, dostosowywaniem się do grupy lub agresją. Psychoterapia może odbywać się zarówno indywidualnie, jak i grupowo. TUS pozwoli Twojemu dziecku lepiej odnaleźć się w skomplikowanym świecie emocji oraz nauczyć się, jak kontrolować zachowania w grupie tak, aby nie wykraczały poza przyjęte normy. Trenowanie umiejętności społecznych, w tym zawierania relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi na początkowym etapie życia, jest szczególnie ważne dla prawidłowego rozwoju młodego człowieka.

 

Wybierz trening umiejętności społecznych dla dzieci, prowadzony w Centrum IDEA Kraków. Zadbaj o to, aby Twoje dziecko uzyskało wsparcie w budowaniu własnej tożsamości i podmiotowości. Dzięki temu w przyszłości poradzi sobie z różnymi wyzwaniami, które pojawią się na jego drodze. Im wcześniej Twoje dziecko wykształci umiejętność panowania nad emocjami i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, tym lepiej!

 

Rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych – TUS Kraków

Trening umiejętności społecznych to praca nad rozwojem kompetencji interpersonalnych oraz społeczno-emocjonalnych, które umożliwiają sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie, w tym radzenie sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami. Na kompetencje społeczno-emocjonalne składają się m.in.: umiejętności związane z percepcją społeczną (obserwacja innych ludzi i interpretowanie zachowań, prawidłowa ocena sytuacji społecznych), wrażliwość społeczna i empatia, znajomość ogólnie przyjętych reguł społecznych i umiejętność odpowiedniego zachowania się, asertywność, dobra autoprezentacja i umiejętność wpływania na innych, a także umiejętności porozumiewania się i efektywnej współpracy.

 

Jako grupowa forma pracy z osobami, które doświadczają trudności społecznych, TUS sprzyja ćwiczeniu i utrwalaniu nowych kompetencji w bezpiecznym środowisku. Praca w małej grupie pod okiem psychoterapeuty zalecana jest szczególnie dzieciom i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera) oraz z ADHD i ADD, a także dzieciom i młodzieży bez diagnozy, które z różnych powodów doświadczają trudności w kontaktach interpersonalnych. Trening umiejętności społecznych może obejmować również osoby, które doświadczyły choroby psychicznej, niezależnie od wieku, stanowiąc element terapii i rehabilitacji.

 

Na czym polega Trening Umiejętności Społecznych?

TUS, czyli trening umiejętności społecznych, to forma psychoterapii indywidualnej i grupowej, której celem jest uczenie się efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Podczas sesji terapeutycznych dzieci lub osoby dorosłe rozwijają kompetencje komunikacyjne (umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawania pytań) i kompetencje prospołeczne (nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym), poznają techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach (nauka asertywności, proszenia o pomoc). Ważną częścią TUS jest ponadto praca nad kompetencjami społeczno-emocjonalnymi, w tym umiejętnością rozpoznawania, nazywania i stopniowania emocji oraz budowanie własnej tożsamości, w tym odkrywanie swoich cech, mocnych i słabszych stron.

 

Jak wygląda trening umiejętności społecznych?

Pierwsza konsultacja z psychologiem lub psychoterapeutą przed rozpoczęciem terapii umiejętności społecznych (TUS) pozwala specjaliście przeprowadzić wywiad z pacjentem lub jego opiekunem, a także dokonać oceny konkretnych deficytów umiejętności. Na podstawie diagnozy psycholog lub psychoterapeuta wyznacza odpowiednie cele i metody psychoterapii. Kolejne sesje mogą odbywać się w trybie indywidualnym lub grupowo. Podczas zajęć psycholog najpierw modeluje umiejętność, która wymaga treningu, pozwalając pacjentowi przyjrzeć się i zapamiętać ideę, a następnie odgrywa scenkę z udziałem pacjenta. Odgrywanie ról sprzyja radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami poza gabinetem specjalisty. Co ważne, psychoterapeuta może zalecić również wykonywanie określonych zadań w domu, między kolejnymi spotkaniami, aby utrwalić nabyte umiejętności w naturalnych warunkach.

 

Ile trwa trening umiejętności społecznych?

Trening umiejętności społecznych to cykl najczęściej 8-12 cotygodniowych spotkań z psychoterapeutą w grupie dzieci lub dorosłych, którzy zmagają się z różnego rodzaju problemami w kontaktach interpersonalnych i sytuacjach społecznych. Interakcje z rówieśnikami w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze sprzyjają kształtowaniu się kompetencji emocjonalno-społecznych. Tematyka zajęć TUS w Centrum IDEA Kraków ustalana jest na podstawie potrzeb danej grupy. Ćwiczenia obejmują jednak podstawowe bloki: percepcję społeczną, umiejętności prospołeczne, strategie radzenia sobie z emocjami, wspólną zabawę, komunikację werbalną i niewerbalną, trudne sytuacje w szkole i poza szkołą.

Trening Umiejętności Społecznych, TUS Kraków

Trening umiejętności społecznych – TUS Kraków

e-mail: centrum.idea@op.pl

tel. 663 430 340

   Wielospecjalistyczne centrum

    diagnozy, terapii i rozwoju

    dla dzieci, młodzieży i rodzin

IDEA

Kraków - Stare Podgórze

ul: Kalwaryjska 16 lu 5

(w pasażu)