Skontaktuj się

Wróć

Współczesna młodzież i dzieci borykają się z wieloma problemami natury emocjonalnej, psychologicznej i egzystencjalnej. Sytuacje tę pogarszają wszechobecne internetowe komunikatory, media społecznościowe, look-dawny spowodowane pandemią, brak czasu zapracowanych rodziców, itp.

 

Niejednokrotnie młodzi ludzie mają duże problemy w komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi, w odczytywaniu i interpretowaniu emocji zarówno swoich, jak i innych, nie potrafią zachowywać się asertywnie, nie znają sposobów  skutecznego radzenia sobie z trudnymi emocjami, ze stresem...

 

Z doświadczenia zawodowego wiemy, że w zdecydowanej większości dzieci i młodzież nie wymagają intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych. Potrzebują natomiast podstawowych informacji na temat umiejętności interpersonalnych, pokazania drogi, wysłuchania, podania ręki w trudnej sytuacji, przedstawienia innego punktu widzenia
i – co najważniejsze – doświadczania, doświadczania i jeszcze raz doświadczania.

 

Warsztaty rozwojowo - terapeutyczne mają na celu doświadczanie nowych sposobów
komunikacji werbalnej i niewerbalnej, uczenie się rozpoznawania i interpretowania emocji, budowanie postaw asertywnych, radzenie sobie ze stresem i z trudnymi emocjami, poznawanie konstruktywnych sposobów rozwiązywania konflikt
ów itp.

Warsztaty
terapeutyczno - rozwojowe

warsztaty terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży Kraków

e-mail: centrum.idea@op.pl

tel. 663 430 340

   Wielospecjalistyczne centrum

    diagnozy, terapii i rozwoju

    dla dzieci, młodzieży i rodzin

IDEA

Kraków - Stare Podgórze

ul: Kalwaryjska 16 lu 5

(w pasażu)