Konsultacja u lekarza psychiatry
 dzieci i młodzieży

Lekarz psychiatra pracujący w Centrum "IDEA", przyjmuje pacjentów w ramach praktyki lekarskiej.

Podczas pierwszej wizyty lekarz zakłada pacjentowi dokumentację medyczną, do której ma dostęp tylko on, w ograniczonym zakresie biuro oraz na życzenie opiekun prawny pacjenta lub pełnoletni pacjent.

Skontaktuj się

Wróć

Czym jest konsultacja psychiatryczna?

 

Konsultacja u lekarza psychiatry to proces  składający się z kilku  spotkań z dzieckiem i jego rodzicami  mający na celu ocenę stanu zdrowia dziecka, podłoże jego problemów emocjonalnych.

 

Na pierwsze spotkanie konsultacyjne zapraszamy samych rodziców, w przypadku dzieci do 12 rż, starsze dzieci i młodzież przychodzą na spotkanie razem z  rodzicami. Pierwsze spotkanie służy przede wszystkim zebraniu dokładnego wywiadu, w tym rozwojowego, historii problemów dziecka, ewentualnie dotychczasowego leczenia i tylko w sporadycznych przypadkach kończy się postawieniem wstępnej diagnozy i zaleceniem leczenia.

 

Kolejne spotkania konsultacyjne są przede wszystkim spotkaniem z dzieckiem/nastolatkiem i ich liczba zależy od decyzji lekarza, zwykle jest to jedna lub dwie wizyty. W trakcie tych spotkań lekarz przeprowadza badanie stanu psychicznego dziecka, poprzez odpowiednio prowadzona rozmowę i obserwacje dziecka.

 

Celem konsultacji psychiatrycznej jest postawienie rozpoznania klinicznego albo informacja o braku takiego rozpoznania, zaplanowanie dalszych interwencji np. skierowaniem dziecka, rodzica lub całej rodziny na  psychoterapię, a czasami zaplanowanie i włączenie leczenia farmakologicznego.

 

Konsultacja u lekarza psychiatry

 dzieci i młodzieży

e-mail: centrum.idea@op.pl

tel. 663 430 340

   Wielospecjalistyczne centrum

    diagnozy, terapii i rozwoju

    dla dzieci, młodzieży i rodzin

IDEA

Kraków - Stare Podgórze

ul: Kalwaryjska 16 lu 5

(w pasażu)