Skontaktuj się

Wróć

Diagnoza psychologiczna obejmuje ocenę funkcjonowania w obszarze intelektualnym, emocjonalnym i społecznym dziecka/nastolatka. Diagnoza psychologiczna powinna być jedną z pierwszych, które warto przeprowadzić, jeśli rozwój dziecka jest niepokojący.

Przebieg diagnozy składa się z kilku etapów:

 

1. Przeprowadzenie wywiadu klinicznego z rodzicami lub opiekunami – rozmowa dotycząca rozwoju dziecka od momentu poczęcia (przebieg ciąży, poród, pierwsze dni życia), do dnia, w którym jest prowadzona diagnoza. Rodzice lub opiekunowie mają możliwość dokładnego omówienia powodów, dla których zgłosili dziecko na diagnozę dzieląc się refleksjami i obserwacjami związanymi z rozwojem i funkcjonowaniem dziecka.
2. Ocena zachowania dziecka w gabinecie.
3. Ocena kontaktu wzrokowego i werbalnego (jeśli dziecko już mówi).
4. Obserwacja dziecka w swobodnej zabawie – psycholog obserwuje sposób, w jaki dziecko bawi się równocześnie nie ingerując w jego działanie.
5. Rozmowa i zabawa kierowana z dzieckiem – psycholog przeprowadza rozmowę z dzieckiem w trakcie której uzyskuje informacje uzupełniające diagnozę. Aby dziecko czuło się swobodnie zazwyczaj dzieje się to przez wspólną zabawę.
6. Przeprowadzenie testu inteligencji w celu zmierzenia potencjału intelektualnego.
7. Analiza dokumentacji medycznej (jeśli dziecko ją posiada).

 

Trafna ocena funkcjonowania intelektualnego i emocjonalno-społecznego jest punktem wyjścia do planowania dalszych działań terapeutycznych. Warto pamiętać, że diagnoza psychologiczna może być wykonywana nie tylko w przypadku oceny, czy u dziecka występują zaburzenia rozwojowe. Jest to doskonały sposób uzyskania wielu cennych informacji o dziecku, które mogą pomóc w jego rozwoju i wychowaniu.

 

Diagnoza psychologiczna

diagnoza psychologiczna Kraków

e-mail: centrum.idea@op.pl

tel. 663 430 340

   Wielospecjalistyczne centrum

    diagnozy, terapii i rozwoju

    dla dzieci, młodzieży i rodzin

IDEA

Kraków - Stare Podgórze

ul: Kalwaryjska 16 lu 5

(w pasażu)